Onze filosofie


IDENTITEIT
Wij willen elke paardenliefhebber tussen 7 en 18 jaar helpen op een paardvriendelijke manier een band op te bouwen met een paard en samen doelen te bereiken.
Ons gemotiveerd team begeleidt hen hierin volgens leeftijd, niveau en mogelijkheden.PERSPECTIEF
Wij maken jonge ruiters bewust van het belang van het opbouwen van een relatie met een paard en hoe dit kan leiden tot het bereiken van persoonlijke doelen. 
Op deze manier trachten we ook andere maneges en individuele paardenliefhebbers te inspireren.

Onze kernwaarden


Paardvriendelijkheid

Op een paardvriendelijke en aangename manier handelen met het paard is bij ons van groot belang. We gebruiken geen geweld, intimidatie of straf. Wij bouwen daarentegen aan een relatie met het paard, gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en duidelijke communicatie. De kinderen leren oefeningen op de grond en leren paardrijden op touwhalster, zonder bit. Ze leren het paard begrijpen d.m.v. de technieken van Natural Horsemanship.
Ook in de huisvesting van onze paarden trachten we een zo natuurlijk mogelijke omgeving te scheppen.

Persoonlijke aanpak

We bieden een brede waaier aan activiteiten aan op maat van elke ruiter. Zo krijgt iedereen een kans, naargelang leeftijd, niveau en mogelijkheden. We werken in kleine groepen met intensieve begeleiding zodat iedereen voldoende vooruitgang kan maken op zijn eigen niveau.
Voor wie de groepen nog te groot zijn, kan steeds opteren voor privélessen op maat. Vraag hier gerust naar per mail of via het contactformulier.

Kwaliteit

We geven lessen en opleidingen met een kwalitatieve inhoud waar de studenten blijvende bagage uit meenemen die ze kunnen gebruiken in hun dagelijks leven. Onze lesgevers zijn gediplomeerd en volgen regelmatig extra bijscholingen. Ze hebben reeds meerdere jaren ervaring in het lesgeven en in Natural Horsemanship. Onze paarden worden nauwlettend in de gaten gehouden op vlak van gezondheid, training en inzet in de activiteiten zodat ze kunnen bijdragen aan kwalitatieve lessen.

Behendigheid

We willen ruiters leren controle hebben over de voeten van hun paard, obstakels leren overwinnen en handig worden met paarden, zowel op de grond als in het zadel. Hiervoor ontwikkelen ze hun leiderschapskwaliteiten en leren ze reflecteren over zichzelf, zodat ze duidelijke boodschappen kunnen doorgeven aan hun paard en een wederzijdse communicatie kunnen opbouwen.

Doelgericht

Onze ruiters leren doelen stellen - op persoonlijk vlak en op vlak van de training met hun paard, zowel recreatief als competitief - en leren in realistische stappen daar naartoe werken. Ze leren dat er meerdere wegen naar Rome leiden en dat ze vaak eerst in zichzelf dingen moeten veranderen om hun doelen te kunnen bereiken.

Veiligheid

Het aantal ongelukken tot een minimum beperken is ons absoluut doel. Onze kinderen dragen uiteraard steeds een helm tijdens de lessen maar meer dan dat leren ze vooral om hun paarden goed te lezen en in te schatten, zodat ze weten wanneer er iets kan gebeuren, wanneer het veilig is om met hun paard te rijden en wanneer ze beter eerst nog wat op de grond oefenen of eraf springen.

Onze hoekstenen


NATURAL HORSEMANSHIP

Dit is een natuurlijke manier om paarden te trainen. Op een natuurlijke manier, dat betekent respect tonen voor de dieren, rekening houden met hun psychologie en zich leren inleven in hoe een paard denkt en leeft. Door de natuurlijke trainingsprincipes te hanteren kunnen we veel sneller duidelijk maken aan ons paard wat we van hem willen, zonder geweld en intimidatie. 
NATUURLIJKE LEEFOMSTANDIGHEDEN

We trachten voor onze paarden een zo natuurlijk mogelijke leefsituatie te creëren: ze hebben 24/7 vrije toegang tot een grote loopstal, drinkwater, ruwvoer (hooi, gras) en sociaal contact.
Ze lopen in kuddes in een ‘paddock paradise’-systeem, waarbij beweging zo veel mogelijk gestimuleerd wordt door middel van looppaden die de verschillende leefplaatsen (eten, drinken, rusten, spelen) met elkaar verbinden.

WEDERZIJDS RESPECT, VERTROUWEN EN COMMUNICATIE

In onze activiteiten en lessen werken we steeds rond deze waarden. Het is belangrijk dat een kind leert werken aan zichzelf om zo te kunnen communiceren met een paard.
Door een vertrouwensrelatie op te bouwen met een paard, gebaseerd op liefde en respect, krijgen de kinderen wijze lessen mee die ze hun leven lang met zich meedragen, niet alleen bij paarden maar in alle aspecten van het leven. Natural horsemanship is echt 'a way of life'. 

  • Foto's by: M. Verstraete, B. Neckebroeck, A. Van Yperen-Dedeyne, C. Van de Winkel, Z. De Meyer